Acil durum eylem planlaması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11,12 ve 30’uncu maddelerinde yer alan iş sağlığı ve güvenliği dahilinde yer alan bir yükümlülüktür. Olası durumlara karşı ve ya olabileceği tahmin edilemeyen durumlara karşı hazırlıklı olmak için hazırlanan iş güvenliğinin tıpkı risk analizi gibi önemli bir parçası olan iş güvenliği uzmanları tarafından planlanan bir süreçtir. Güncel tutulması gereklidir. Aksi durumlarda kanunun hükümlülüklerini yerine getirilmemesi durumunda büyük cezai yaptırımlar uygulanır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetim altında olan iş sağlığı ve güvenliği hiçbir konu bakımından ihmale gelmez. İşveren ve çalışan yükümlülüklerine kısaca değinecek olursak;

1) İşveren yükümlülükleri:

 • Muhtemel acil durumları değerlendirmek ve belirlemek.
 • Acil durumların etkilerini önlemler alarak sınırlandırmak hatta önlemek.
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için ölçüm ve değerlendirme yapmak.
 • Acil durumu planı hazırlamak ve tatbikatlarla bu süreci desteklemek.
 • Profesyonel iş güvenliği uzmanıyla bu süreci birlikte yürütmek.
 • Hastane, itfaiye gibi kuruluşlarla acil durumlar için sürekli irtibat halinde olmak.
 • Acil durumlarda tehlike yaratabilecek her türlü sistemin kontrolünü ve olası aksi durumlarda devre dışı kalmasını sağlamak.

 

2) Çalışan Yükümlülükleri:

 • Acil durum tedbirlerine uymak.
 • Acil durum ile karşı karşıya kaldığında iş güvenliği uzmanını ya da görevli kişiyi bilgilendirmek.
 • Acil durum ekiplerinin talimatlarına uymak.
 • Acil durum eğitimlerine katılmak ve acil durum eylem planına uymak.

 

Acil Durum Eylem Planlaması, işyerini ve çalışanları etkilemesi muhtemel acil durumları önceden tespit eden ve bunların olumsuz etkilerini minimize eden bir çalışmadır. Doğal afet, yangın ve diğer acil durumlara karşı hazırlıklı olunması can ve mal kaybının engellenmesi adına önem arz etmektedir.

Air Clinic OSGB, iş sağlığı ve güvenliği kanununun işletmelere zorunlu kıldığı acil eylem planlarını mevzuata uygun olarak işletmelere özel oluşturmaktadır. Aynı kapsamda acil durum ekipleri eğitilmekte ve yanıcı patlayıcı maddelerin kullanıldığı işyerlerinde patlama ve yangına karşı riskler belirlenerek patlamadan korunma dokümanı hazırlanmaktadır.

Acil Durum ile İlgili Çalışmalar

 • Acil Durum Planlarının Yapılması
 • Acil Durum Ekiplerinin Belirlenmesi, Hazırlanması
 • Durum Ekiplerinin Eğitilmesi
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
 • İşletmelerin Acil Duruma Hazırlıklı Hale Gelmesi.
 • Yangın Ekipmanlarının Kontrolü ve Düzeni
 • Yangın ve Acil Durum Risk Analizinin Yapılması