İş sağlığı ve güvenliği kanunun 15. Maddesi gereği iş yerlerinde çalışanların, maruz kalacakları güvenlik ve sağlık risklerine karşı belirli periyotlarda sağlık tetkik ve muayenelerine tabi tutulması gerekmektedir.

Doğru yöntemlerle ele alınan iş sağlığı ve hizmetleri çalışanlarınızı meslek hastalıkları risklerinden korur. 6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasında iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır.

● İş verene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
● Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
● Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
● İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
● İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
● İş yerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
● Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
● İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
● İş yerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
● Gece vardiyaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
● İş yerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
● Yıllık çalışma planı hazırlamak