İş güvenliği, İSG kanunları ile desteklenen işverenlerin sağlamak zorunda olduğu işçilerin çalışma ortamlarındaki fiziki şartların iyileştirilmesi, işçi güvenliğinin optimum düzeye çıkarılmasını ve işyeri konforunun sağlanması için, tehlike sınıflarının belirlenmesi ve kontrollü risk yönetimini kapsar. İş güvenliğinin sağlanmadığı aksi durumlarda kanunen ciddi yaptırımlar uygulanır.

İş güvenliğinin en önemli adımı, yapılan iş ve o iş yerindeki riskler hakkında çalışanların belgelendirilmesi ve eğitilmesidir. Bu sayede iş kazaları ve meslek hastalıkları azalırken iş verimi de en üst seviyeye gelmiş olacaktır. Air Clinic OSGB iş yerinizde yasal zorunluluk olan eğitimler için çözüm ortağınız olarak sizlere hizmet etmektedir.

Öncelikle işyeri koşullarının, fiziki ortamının belirlenip değerlendirme yapılması, bundan sonra tehlike sınıflarına göre iş sağlığı ve güvenliği gerektirdiği koşulların sağlanmasıyla birlikte düzenli kontrolle sürekli denetim yapılması ve çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi gereklidir. Air Clinic OSGB iş güvenliği hizmetleri ile optimum düzeyde iş güvenliği için her zaman sizlere özel hizmet vermeye hazırız.
 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. Az Tehlikeli iş yerlerinde her 1000 kişide bir iş güvenliği uzmanı tam süreli çalıştırması gerekmektedir.

Mutlu, kaliteli, güvenli bir çalışma hayatı için iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Ancak bize özgü toplumsal alışkanlıklarımız, hala iş güvenliği hakkında bilinçli davranılmasının önüne geçiyor. Bu kültürü işvereniyle – çalışanıyla değiştirebilmeyi başardığımız zaman, iş kazalarından, yaralanmalarından ve meslek hastalıklarından arınmış bir çalışma hayatına ulaşabiliriz. Bunun gerçekleşebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenilmesi kilit derecede önem taşır.

Bu çerçeveden baktığımızda; İş kazalarınını genel çerçevesinin çizildiğini, Meslek hastalarının tek tek tanımlandığını, Çeşitli standartların hazırlandığını ve teknik düzenlemelerinin yapıldığını, İş ile ilgili hastalıkların tanımlandığını, İşyeri kazalarının tanımlandığını açıkça görebiliriz. Risk analizi ve değerlendirilmesi konusundaki farklı uygulamaların yasalarımızın iyi anlaşılmamasında kaynaklandığını söyleyebiliriz.

İş güvenliği, İSG kanunları ile desteklenen işverenlerin sağlamak zorunda olduğu işçilerin çalışma ortamlarındaki fiziki şartların iyileştirilmesi, işçi güvenliğinin optimum düzeye çıkarılmasını ve işyeri konforunun sağlanması için, tehlike sınıflarının belirlenmesi ve kontrollü risk yönetimini kapsar. İş güvenliğinin sağlanmadığı aksi durumlarda kanunen ciddi yaptırımlar uygulanır.

İş güvenliğinin en önemli adımı, yapılan iş ve o iş yerindeki riskler hakkında çalışanların belgelendirilmesi ve eğitilmesidir. Bu sayede iş kazaları ve meslek hastalıkları azalırken iş verimi de en üst seviyeye gelmiş olacaktır. Air Clinic OSGB iş yerinizde yasal zorunluluk olan eğitimler için çözüm ortağınız olarak sizlere hizmet etmektedir.

İşverenlerin Görevleri Nedir? Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Almalıdırlar?

 • İşyerindeki bütün riskleri değerlendirmek, önelemek ve kaynağında mücadele etmek,
 • İSG için araç ve gereçleri sağlamak,
 • Teknolojiyi ve yenilikleri takip etmek,
 • Tehlikeli olan etmenleri, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirmek,
 • Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik vermek,
 • İş – donanım – çalışan arasında uyum sağlamak (ergonomik çalışa yapmak)
 • Aynı işyerinde birden fazl iş veren varsa İSG konusunda ortak davranmak,
 • Acil durum eylem planları, yangın önleme planları ve tatbikatları yapmak,
 • Acil tahliye planları yapmak,
 • İSG için İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Sorumlusu bulundurmak,
 • Makine ve donanımlar için koruyucu ekipman bulundurmak,
 • Çalışanlara kişisel koruyucu donanımlar sağlamak,
 • İşyerinde standart işaretlemeler yapmak,
 • Kansorojen ve mutajen maddelerle çalışmarla sınırlama ve korumak sağlamak,
 • Gürültü ve vibrasyonla mücedele programlarına uymak,
 • Atıkların çevreye zarar vermesini önlemek,
 • Ekranlı araçlarla çalışmalarda gerekli güvenlik önlemlerini almak,
 • Her türlü kimyasal madde ile çalışmada gerekli önlemleri almak,
 • İşçileri maruz kalacakları risklere karşı sağlık gözetimine tabi tutmak,
 • Eğitim ve bilgi dahil her türü önlemleri almak,
 • Politika geliştirmek, çalışanlar ve temsilcileri ile değerlendirme yapmak,
 • Organizasyon yapmak ve önlemleri tüm kademelerde uygulamak,
 • İşçiyi ve temsilciliklerini riskler ve tehlikeler konusunda bilgilendirmek,
 • İşçiyi ve temsilcilikleri İSG çalışmalarına ortak etmek,
 • İSG çalışmaları süreklilik taşıyacak ve çalışanlara mali yük getirmeyecektir.

Özetle İşverenlerin Görevleri

 • Önlemleri almak,
 • Çalışanları bilgilendirmek,
 • Çalışanlarla işbirliği yapmak,
 • Gerekli denetimleri yapmak,
 • Kayıt bildirim zorunluluğu,

Çalışanların Görevleri (İş Kanunu Madde 77)

 • İşverenin aldığı İSG önlemlerine uymak,
 • İşyeri mallarını düzgün kullanmak,
 • İşverenini koyduğu İSG kurallarına uymak, etkinliklerine katılmak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Uzmanı

Risk Değerlendirmesi Analizi

Acil Durum Eylem Planlaması