İş sağlığı,  İSG kanunları (6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu) yasallaştırılmış, fizik şartların iyileştirilmesini, iş güvenliğini destekleyici oluşabilecek tehlikeli olumsuz durumlara karşı acil müdahale edilebilme imkanıdır.

 Air Clinic OSGB iş sağlığı hizmetleri; profesyonel kadrodan alınan iş sağlığı hizmetleri, kontrollü ve yakından takip edilen sağlık sistemi, mobil sağlık taramaları ve işe giriş raporlarının daha kolay ve güvenilir temin edilmesi, profesyonel sağlık kadrosu (iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli)  ile devamlı iş sağlığı hizmeti.

İnsan sağlığı nasıl ihmale gelmeyecek bir konu ise iş sağlığı da aynı şekilde ihmale gelmeyecek bir konudur. Çalışma hayatının her noktasında tehlike ve riskler mevcuttur. Önemli olan onları kontrol edip aynı zamanda gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği bilincini kazandırmaktır. Ufacık bir ihmal bile olsa, ihmaller riski artırır ve riskin sonucunda doğan kazalar kişilere ve şirketlere oldukça zarar getirmektedir. İş güvenliği ile birlikte OSGB alanında olmazsa olmazlardan olan İş Sağlığı hem şirketler için hem bireyler için son derece önemlidir.

İş sağlığı da tıpkı iş güvenliği gibi hukuksal olarak desteklenen, kanunen iş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdikleri yerine getirilmediği takdirde ya da aksi bir durumla karşılaşıldığı aynı zamanda kişilerin sağlıklarının ya da güvenliklerinin çalışma ortamında zarar geldiği taktirde ciddi cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Güvenlik kültürünün en önemli adımı, yapılan iş ve o iş yerindeki riskler hakkında çalışanların belgelendirilmesi ve eğitilmesidir. Bu sayede iş kazaları ve meslek hastalıkları azalırken iş verimi de en üst seviyeye gelmiş olacaktır. Air Clinic OSGB  iş yerinizde yasal zorunluluk olan eğitimler için çözüm ortağınız olarak sizlere hizmet etmektedir.

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİMİZ

İş Yeri Hekimliği

Diğer Sağlık Personeli

Mobil Sağlık Taramaları ve İşe Giriş Raporları