İş güvenliği uzmanı işletmelerde işyeri özelliklerine ve şartlarına göre çalışanlara zarar gelmesini engelleyecek düzeyde teknik ve sosyal çalışmaların yapılması yasal zorunluluk gereğidir. Air Clinic OSGB bakanlık tarafından yetkilendirilmiş uzman kadrosuyla, işveren ve çalışanların kabiliyetleri doğrultusunda tehlike ve riskleri minimize etmeye çalışır.

Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.  İş dünyasının iş güvenliği hususunu uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade, çalışanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen, verimi ve kaliteyi arttıran bir araç olarak görmesi gerekmektedir. İş güvenliği uzmanı görevlerine değinecek olursak;

● Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
● Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
● Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
● Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
● Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
● Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
● Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
● Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
● Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
● Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
● Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
● İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
● Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

● Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
● İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
● İş yerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
● İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
● Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
● Eğitim Planı hazırlamak
● İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
● Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
● Risk Değerlendirmesi yapmak
● Acil Durum Planı hazırlamak
● Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
● İç Yönetmelik hazırlamak
● İş İzni Prosedürü hazırlamak
● Çalışma talimatları hazırlamak
● İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek