Risk değerlendirmesiiş sağlığı ve güvenliğini kapsayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş yaşamımızın her alanında bizi etkileyen tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi, önlemler alınması için yapılan değerlendirmelere denir. İş güvenliğinin hayati noktalarından biridir. 6331 sayılı Kanunun; “Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma” başlığı altında onuncu maddesinde bahsedilmektedir. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından takibi ve kontrolünün yapılmaktadır, kanundaki hükümlerin yerine getirilmemesi yani iş sağlığı ve güvenliğinin tam anlamıyla sağlanmaması durumda, aksi halde yaşanacak olumsuz durumlarda, kişilere zarar gelmesi durumunda kanunen ciddi cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Risk değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek adına yapılan en hayati çalışmadır. Bu çalışma sayesinde belirlenen tehlikeler kaynağında yok edilerek veya tehlikelere karşı önlem alınarak kaza olasılığı veya meslek hastalıkları asgari seviyeye düşürülmüş olur. Risk analizi sonucunda işletmeler iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, çalışanlar ve işveren vekiliyle birlikte aksiyon planı hazırlar.

Air Clinic OSGB uzman ve deneyimli kadrosuyla çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden herhangi tehlike ya da risk altında kalmamaları için riskleri ve tehlike derecelerini minimum seviyeye düşürmeyi amaçlayarak çalışmalar yapmaktadır. Air Clinic OSGB her koşulda iş sağlığı ve güvenliğinden asla ödün vermeyerek işbirliği yaptığı  şirketlerin ihtiyaçlarına, çalışma şartlarına ve konumlarına göre şirketlere özel iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri vermektedir.

İlgili yasa gereği; tehlike sınıfına bakmaksızın, bir personel veya daha fazla işçi çalıştıran tüm işletmelerde iş yerlerinde tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk analizi yaptırılması gerekmektedir.

Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzman personelini bulundurmak zorundadır.  İş dünyasının iş güvenliği hususunu uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade, çalışanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen, verimi ve kaliteyi arttıran bir araç olarak görmesi gerekmektedir.