İş sağlığı ve güvenliği kanunları (6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu) ile resmileştirilen iş sağlığı ve güvenliği kavramı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının denetimi altında olup, iş güvenliğinin hatta iş sağlığının önemli yapı taşlarından olan uygulamalı temel yangın eğitimi verilmesi zorunludur. Air Clinic OSGB ile uygulamalı temel yangın eğitimler, verimli, doğru ve kaliteli bir şekilde alanında uzman profesyonel eğitimci kadrosu tarafından verilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 8. Madde (b) bendinde; “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiği” belirtilmektedir.

Temel yangın eğitimi; işletme bünyesinde muhtemel çıkabilecek yangın, tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önleme ve söndürme usulleri, acil eylem planlarının uygulanması, binadan tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi, personel kurtarma tekniklerini bu işlemlere ait kuralları içermektedir. Bu kapsamda Yüksek İş Güvenliği, çalışanlarınızın sertifikasyon sürecinde sizlere çözüm ortağınız olarak hizmet vermektedir.

Eğitim İçeriği

● Yanma Nedir? Yanmanın Çeşitleri
● Yangınların Sınıflandırılması
● Yangınların Sebepleri, Etkenleri Ve Aşamaları
● Yangın Yerindeki Tehlikeler Ve Hareket Tarzı
● Yangınla Mücadele Ve Müdahale Yöntemleri
● Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
● Yangın Söndürme Cihazları Ve Yangın Dolaplarının Kullanılması
● Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
● İş Yerinde Yangın Güvenliği Ve Yangınları Önleyici Tedbirler
● Yangın Söndürme (Usulleri) Prensipleri.
● Yangın Türleri ( Lpg, Doğalgaz, Elektrik, Akaryakıt, Araç Yangınları )
● Her Çalışanın Mutlaka Bilmesi Gereken Hususlar
● Acil Durumlarda Alarm Ve Tahliye Planlaması
● Yangın Söndürme Tatbikatı