Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘na bağlı İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü tarafından yetkilendirilen şirketlerdir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Türkiye ‘de faaliyet gösteren işyerlerine getirdiği işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma yükümlülüğü sebebiyle şirketler, ilgili niteliklere sahip personelleri kendi bünyelerinde bulundurarak veya yetkilendirilmiş bir Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden hizmet alarak yerine getirebilirler.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve İşyeri Sağlık ve Güvenliği birimi ile eş zamanlı ve ortak yaptıkları çalışmalar çerçevesinde, işyerinde normal iş akşının güvenli bir ortamda sağlanmasını ve verimli çalışma ortamının oluşturulmasını sağlamaya çalışırlar. Bütün bu çalışmalar daha önceden yapılan kontrollerin sonucu belirlenen plan çerçevesinde yapılır.

Buna göre Ortak Sağlık Güvenlik Birimi;

  • Çalışanların sağlık gözetimi,
  • Çalışanların temel isg eğitimlerinin verilmesi,
  • Çalışma ortamının gözetimi,
  • Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
  • İş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak kayıtların tutulması


görevleri başta olmak üzere buna benzeri diğer görevleri yerine getirmek için bünyesinde bulunan İSG Profesyonelleri aracılığıyla hizmet sunmaktadır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri bu yönüyle aracı bir kurum niteliğinde olmakla birlikte, İcra faaliyetleri bulunmamakta. İSG Profesyonellerinin konuyla ilgili tespit ve önerilerini yapma yükümlülüğü tamamen işverene ait olmaktadır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi aracılığıyla İSG Profesyonelleri çalışma ortamının gözetimi için işyerlerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği her türlü önleyici ve düzeltici faaliyetleri planlayıp işverene icrası için bildirir.

Air Clinic OSGB ile sizlerde kuruma ve kişiye özel hizmetlerimizden faydalanarak kurum ve çalışanlarınızı en uygun şartlar altında güvenceye alınması için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.